Home / Servicii

Servicii

Contracte de vânzare – In cazul vânzării, transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil se face in schimbul unui preț, care nu trebuie sa fie neserios sau derizoriu.

Contracte de donație – In cazul donației, este necesara intenția de a gratifica. Donația nu poate fi ulterior revocata de donator, decât in anumite situații speciale evidențiate de codul civil. Donația, fiind o liberalitate, poate fi supusa reducțiunii de către moștenitorii rezervatari, in cazul încălcării rezervei lor succesorale.

Contracte de ipoteca – In vederea garantării restituirii unei sume de bani, se poate încheia un contract de ipoteca asupra unuia sau mai multor imobile.

Tranzacții – Tranzacția este un contract prin care părțile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă (inclusive drepturi de proprietate asupra imobilelor).

Acte necesare: acte de proprietate (inclusiv acte din istoricul proprietății), documentație cadastrala, încheierea de intabulare a dreptului de proprietate, acte de identitate ale părților si certificate de căsătorie (după caz), adeverința de la asociația de proprietari (in cazul in care aceasta este constituita), dovada achitării utilităților publice, certificat de atestare fiscala (in funcție de situație, pe baza unei împuterniciri, biroul notarial poate solicita eliberarea acestuia), extras de carte funciara (eliberat la solicitarea notarului public). In cazul vânzării, este obligatoriu si certificatul de performanta energetica eliberat de un auditor energetic autorizat. In funcție de complexitatea cazului, notarul public poate solicita documente suplimentare.

Atat in situatia in care nu exista copii minori, dar si atunci cand acestia exista, sotii pot divorta amiabil in fata notarului public.

Va puteti adresa biroului, daca locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna este in Bucuresti.

Sotii vor conveni asupra numelui de familie pe care il vor purta dupa divort, iar, suplimentar, in cazul divortului cu copii minori, sotii trebuie sa stabileasca de comun acord urmatoarele: faptul că autoritatea părintească se va exercita în comun, de ambii părinţi, locuinta copiilor dupa divort, programul de vizita a parintelui separat si contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura, pregatire profesionala a copiilor .

La eliberarea certificatului de divort, este necesara prezenta sotilor, nefiind acceptate procuri de reprezentare.

Va puteti adresa biroului, daca ultimul domiciliu al defunctului, mentionat in certificatul de deces, este in Bucuresti, indiferent de sector si nu exista neintelegeri intre mostenitori.

Daca eliberarea certificatului de mostenitor se face in termen de 2 ani de la data decesului, nu se percepe impozit pentru imobilele aflate in masa succesorala.

In cazul in care exista mostenitori care nu pot fi prezenti la momentul eliberarii certificatului de mostenitor, se pot intocmi procuri ce permit reprezentarea acestora de catre alte persoane.

Mostenitorii vor prezenta acte de stare civila ale lor si ale defunctului, acte de proprietate pentru bunurile din masa succesorala, 2 martori, certificate fiscale (biroul notarial se va ocupa dupa caz de obtinerea acestora, precum si a extraselor de carte funciara, certificate de sarcini, adrese Depozitarul central, etc)

Conventiile matrimoniale pot fi incheiate inainte de casatorie sau in timpul casatoriei, dupa trecerea a cel putin un an de la incheierea casatoriei. In cazul in care sotii opteaza pentru regimul comunitatii legale, nu este necesara incheierea unei conventii matrimoniale.

Declaratii diverse, conform solicitarii clientilor, din care amintim:

Declaratii de acceptare a mostenirii sau de renuntare,

Declaratii necesare pentru actualizarea cadastrului

Declaratii necesare pentru infiintarea societatilor comerciale/PFA

Declaratii privind acordul parintilor la deplasarea minorilor in strainatate

Declaratii privind indeplinirea conditiilor pentru Programul Noua Casa

Declaratii de incasare a pretului/sultei, etc.

Declaratii – acord de construire,

Declaratii de renuntare la judecata/drept dedus judecatii.

Procuri, Legalizarea semnaturii traducatorului, a specimenului de semnatura, legalizări de copii de pe înscrisurile originale, legalizarea de semnatura, contracte comodat, mandat, etc.